Bratislava 29.decembra 2020- Na Slovensku je v súčasnosti 113 bioplynových staníc a v súčasnosti sa im nepodniká ľahko. Rastú im prevádzkové náklady a hľadajú zdroje na investície do budúcnosti, aby mohli produkovať biometán a alternatívne palivá ako je bioCNG a bioLNG. Mnohé začína tlačiť čas, pretože sa im v roku 2025 končí podpora zo štátu. V plynárenskom podcaste Otvorene o plyne o tom hovorila predsedníčka Slovenskej bioplynovej asociácie Erika Fečke Gyöngyová.  „Snažíme sa dať dokopy nejaké alternatívy, ktoré budú prijateľné pre štát i bioplynky. Budúcnosť je v kombinácii viacerých možností. Biometán je výborný nástroj na dekarbonizáciu a vidím v ňom veľkú perspektívu.  Nebude to cesta pre všetkých. Biometán je vhodným pre bioplynové stanice s väčším výkonom. Pre ostatné môže byť zaujímavé spracovanie bioodpadu. Ďalšie môžu vyrábať bioCNG a bioLNG, no tiež to nebude cesta pre všetkých. Bioplynky, ktorú sú súčasťou poľnohospodárskych podnikov, uvažujú nad prerobením svojho vozového parku na využívanie tohto paliva, čím by sa elegantne uzavrel celý kruh,“ konštatovala Gyöngyová, ktorá vidí v rozvoji týchto alternatív dve bariéry. „Bude potrebné investovať do nových technológií, ktoré sú v súčasnosti veľmi drahé a sú momentálne nedostupné na Slovensku. Druhou nedoriešenou otázkou je, čo s vyrobeným biometánom a čo je zaň možné dostať. Do plynárenskej distribučnej siete sa bude môcť pripojiť len tretina existujúcich bioplyniek . Finančná náročnosť technológie sa pohybuje na úrovni polovice hodnoty celej bioplynovej stanice. Ide o investíciu pol milióna až milión eur. Na Slovensku chýbajú dodávatelia tejto technológie. Dôležitá je otázka ceny za biometán, tak aby bolo motivujúce prerobiť bioplynku na výrobu biometánu,“ vysvetlila  Gyöngyová.

Väčšina bioplyniek má problém nájsť financie na rozsiahle investície do budúcnosti. Nádej vidia v Pláne obnovy a odolnosti, kde Slovensko navrhuje alokovať v rámci priority zelená ekonomika takmer dve miliardy eur. „ Vidíme v tomto pre nás potenciál. Technológie sú drahé na to, aby si ich bioplynka dokázala nakúpiť sama. Ani banky už nechcú úverovať bioplynové stanice, preto hľadáme cesty ako sa dostať k finančným prostriedkom a jednoznačne v tomto programe pre nás vidíme cestu,“ dodala  Gyöngyová.

Podcast Otvorene o plyne s Erikou Fečke Gyöngyovou si môžete vypočuť na týchto platformách:

Soundcloud:

Anchor:

Spotify: