Bratislava 14. apríla 2023- Pre vojnu na Ukrajine a zelené ciele Európskej únie prežíva starý kontinent energetickú revolúciu. Do popredia sa dostala téma energetickej bezpečnosti a znižovania závislosti o dovozu energonosičov z Ruska. V rámci programu Repower EU Brusel zvýšil cieľ do roku 2030 v rámci únie vyprodukovať milión ton zeleného vodíka ročne. Ešte väčší rozmach vodíkového hospodárstva sa predpokladá k roku 2050 s celosvetovou produkciou 340 miliónov ton. Na vodík sa intenzívne pripravuje aj slovenské plynárenstvo, čo ilustruje nový videopodcast Otvorene o plyne.