Bratislava 5.mája 2020- Energetický sektor je po naliatí likvidity prostredníctvom pôžičiek stabilizovaný a nehrozí krach spoločností. V sektore domácností je dokonca platobná disciplína lepšia ako pred koronakrízou. V podcaste Otvorene o plyne to povedal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek.

„Viac ľudí ostalo doma, sú odkázaní na dodávky energií, spotreba sa v mnohých prípadoch zvýšila. Samozrejme, domácnosti v rámci trhu netvoria až taký výrazný podiel. Aj touto cestou by som chcel poďakovať ľuďom, ktorí sú na tej druhej strane, ktorí ostávajú v domácnostiach, že si plnia všetky záväzky a neprispievajú k rozbitiu celého systému, ale práve naopak, k jeho utuženiu a zachovaniu,“ upozornil Galek s tým, že podobná situácie je aj pri malých a stredných podnikoch. „Individuálne rokovania sa práve dejú, rovnako ako samotné ústupky od dodávateľov alebo distribútorov, takže splátkové kalendáre, odklady splatnosti, všetko funguje a žiadne masívne odpájanie sa nekoná. Sú tam aj niektoré odpájania, to musím otvorene povedať, ale v prípade, keď napríklad spotrebiteľ sám chce byť odpojený, pretože vie, že prevádzka mesiac, či dva vôbec nebude fungovať, alebo v prípade, že sú tam dlhodobé problémy,“ konštatoval Galek.

Čo sa týka veľkých firiem, MH SR rieši situáciu individuálne a diskutuje hlavne o opatreniach, ktoré prídu hlavne po kríze. „To znamená, aby sme nastavili dlhodobé riešenie, kde sa vysporiadajú s dopadmi a do budúcnosti budú rezistentní, ak by sa, nedajbože, niečo také zopakovalo,“ dodal Galek.

Po stabilizácií energetiky sa chce rezort venovať dlhodobým riešeniam, ktoré premietol aj do prijatého Programového vyhlásenia vlády. „To znamená, zaviesť transparentnosť do samotnej regulácie, ale aj energetiky, pozrieť sa na politické zásahy, ktorými energetika dnes trpí a odstrániť alebo minimálne začať systémovo riešiť všetky boľačky, ktoré nám bývalá vláda zanechala,“ upozornil Galek.

Vláda SR chce postupnou dereguláciou cien zasadiť o rozvoj konkurenčného prostredia. To sa bude týkať najmä sektorov domácností a malých podnikov. „Vidím veľký priestor na to, aby sme deregulovali postupne aj tieto segmenty, tú príkazovú reguláciu zachovali iba pre tých najzraniteľnejších odberateľov, ktorí sú bytostne odkázaní, či už z dôvodu nejakých životných funkcií alebo nízkeho príjmu na to, aby im bola zachovaná stabilita ceny.  Tvrdím, že ak uvoľníme reguláciu, efekt bude presne ten, že regulovaná cena bude vyššia ako neregulované. Toto sa deje napríklad v Nemecku. Takisto majú jednu regulovanú bázu, ale všetci ostatní, ktorí súťažia v prípade odberateľov na trhu, vedia poskytnúť omnoho lepšie ceny energií,  lebo sa otvorí trh, otvorí sa konkurencia a dôjde k súťaži,“ uviedol Galek.

Podcast Otvorene o plyne s Karolom Galekom si môžete vypočuť na nasledujúcich platformách.

Soundcloud:

Anchor:

Spotify:

RadioPublic: