Bratislava 16.apríla 2021- Národnú vodíkovú stratégiu by mohla schváliť vláda v máji, dôležité miesto v nej bude mať aj plynárenstvo. V podcaste Otvorene o plyne to konštatoval koordinátor vodíkových technológií v SR profesor Juraj Sinay. „Plynárenstvo bude podľa môjho názoru zohrávať najdôležitejšiu úlohu pri preprave a distribúcii vodíka. Máme výbornú rozvetvenú sieť plynárenských potrubí, kde vieme v budúcnosti vytvoriť podmienky na to, aby sme prostredníctvom týchto sietí mohli prepravovať vodík,“ zdôraznil Sinay. Vodík nie je pre slovenské hospodárstvo novinkou. Dôležité je, aby sa znižovalo množstvo emisií uhlíka, ktoré vznikajú pri jeho výrobe v súčasnosti. „Vodík už miesto v slovenskej ekonomike má. Predovšetkým v chemickom priemysle pri výrobe čpavku, v metalurgii, kde sa používa na zušľachtenie ocelí, má ho petrochemickom priemysle, kde sa používa na čistiace procesy ropy. Množstvo odvetví v SR je prepojených s vodíkom.  V súčasnosti je aj veľká diskusia o vodíkovej mobilite. To sú oblasti, ktoré sa budú určite rozvíjať aj na Slovensku. Problém nie je v tom, že vodík nemáme. Vodík máme a v našej ekonomike ho poznáme. Len je to vodík, ktorý je pri svojej výrobe veľmi zaťažený emisiami skleníkových plynov,“ upozornil profesor Sinay.

Slovensko potrebuje pridať vo výskumu vodíkových technológií. V ňom sme pozadu za západom Európy. „Na mojej alma mater, Strojníckej fakulte TUKE, sa už dlhodobo zaoberajú metódami efektívneho uskladňovania vodíka v metalhydridových zásobníkoch, čo je veľmi strategická oblasť na to, aby sa vodík vedel využívať v mobilných prostriedkoch alebo na vykurovanie rodinných domov, či všade tam, kde je ho treba uskladniť a neskôr použiť. SAV sa v spolupráci s Naftou zaoberajú podzemnými zásobníkmi pre vodík. Vodík je veľmi zaujímavá surovina, ktorá si hocikde nájde maličkú medzeru a unikne zo skladovacieho priestoru. Existujú aj menšie skupiny na FIT v Bratislave, kde sa zaoberajú vodíkovými snímačmi. Je malá skupina, ktorá sa snaží aplikovať aj metódy na využívanie palivových článkov. Ale nie sme krajina, kde by bol vodíkový výskum veľmi rozšírený,“ uviedol Sinay, ktorý očakáva, že sa pripomienky k Národnej vodíkovej stratégií zapracujú do dokumentu v najbližších týždňoch. „Predpokladáme, že najneskôr niekedy v polovici mája by to mohlo ísť do schvaľovacieho procesu na vládu SR. Následne uvažujeme o tom, že niekedy do konca júna by sme mohli mať pripravený akčný plán, ktorý takisto pôjde na schvaľovanie do vlády,“ dodal profesor Sinay.

Celý podcast s Jurajom Sinayom si môžete vypočuť na týchto platformách:    

Soundcloud:

Anchor:

Spotify: