Bratislava 4.júna 2021- Plynová mobilita má perspektívu a na Slovensku môže zažiť svoju renesanciu. Musí však odstrániť tri hlavné bariéry, ktoré brzdia jej rozvoj. V podcaste Otvorene o plyne to povedal manažér Tomáš Lukáš zo spoločnosti Škoda Auto. „Prvou z nich je chabá komunikácia a forma edukácie o plynovej mobilite na Slovenku. Čo si budeme hovoriť, ak niekomu poviete, že máte auto na plyn, tak si automaticky pomyslí, že máte auto na LPG, ktorého image nie je úplne pozitívny z objektívnych či subjektívnych dôvodov. Druhá skutočnosť, ktorá s tým súvisí je, že slovenský zákazník, majiteľ firmy alebo prevádzkovateľ vozového parku v malom a strednom rozsahu, ale aj retailový zákazník, keď si povie, som z nejakého menšieho okresného mesta, kde si to moje vozidlo budem môcť natankovať, tak ak aj dajme tomu je ekonomicky a ekologicky orientovaný, lebo tieto výhody CNG vozidlá nesporne majú, tak mu nedáva ekonomický zmysel, aby si vozidlo chodil tankovať jednotky alebo desiatky kilometrov od svojho bydliska. Tretia, najzásadnejšia vec, aj keď tieto tri body navzájom súvisia, v poslednom roku sa roztrhlo vrece s obrovskou mediálnou kampaňou elektromobility. Bežný občan SR a súčasne bežný motorista, má pocit, že e-mobilita je jediná alternatívna forma individuálnej mobility a netuší, že niečo také ako CNG vôbec existuje,“ vysvetlil Lukáč.

Napriek jasnej preferencii elektromobility na európskej úrovni, plynová mobilita má svoje miesto v rámci vozových parkov. Predovšetkým v oblasti ťažkej nákladnej dopravy je v súčasnosti jedinou šancou na dekarbonizáciu.  Rizikom je podoba emisnej normy Euro 7. Pokiaľ sa jej návrh nezmení, žiadny plynový pohon osobného auta na báze zemného plynu ju nedokáže splniť.  „Výrobcovia už nenasledujú historický trend, keď vyrábali vozidlá pre zákazníkov, ale vyrábajú vozidlá pre emisné normy. Po Euro 7 už CNG vozidlá, resp. vozidlá na plynový pohon nebudú schopné držať krok s emisnými normami. Sú tu dve možnosti a bavíme sa v dimenziách osobných automobilov. Prvou je, že dôjde ešte k nejakému zracionalizovaniu diskusie o prichádzajúcej emisnej norme Euro 7 na najvyšších úrovniach EÚ a podarí sa presadiť princíp celkových emisií vozidla za celkový životný cyklus. V tom prípade si myslím, samozrejme aj pri ekologizácii plynu ako takého z hľadiska bioCNG a biometánu, že to môže byť reinkarnácia plynovej mobility aj pri osobných automobiloch. Na druhej strane, ak k tejto diskusii nepríde a limity, ktoré so sebou Euro 7 prinesie pre výrobcov automobilov zostanú také, ako sú, obávam sa, že minimálne pri osobných automobiloch plynový pohon umrie,“ upozornil Lukáč, podľa ktorého aj napriek tomuto riziku, plynová mobilita má perspektívu. Dôležité je dodržať pravidlo technologickej neutrality, pretože málokedy dokáže jedna technológia obslúžiť celý ekonomický segment.  „Pokiaľ môžem vyjadriť nádej, že ak osobné automobily prehrajú svoj boj s elektromobilmi, plynová mobilita má čo povedať minimálne v osobnej hromadnej dopravy, ľahkej nákladnej a ťažkej kamiónovej dopravy. Pretože v jej prípade batériový pohon likvidujúci celkovú úžitkovú hmotnosť ťažkej nákladnej dopravy, ktorá je hlavným argumentom pre ekonomický zmysel nákladnej dopravy. Myslím si, že tam má plynová mobilita svoje nezastupiteľné miesto aj v dlhšom časovom horizonte než do roku 2030,“ dodal Lukáč.

Celý podcast s Tomášom Lukáčom si môžete vypočuť na týchto platformách:

Soundcloud:

Anchor:

Spotify: