Bratislava 9.augusta 2023- Dekarbonizácia výhradne formou elektrifikácie nie je najefektívnejšou a najlacnejšou formou. EÚ by nemala marginalizovať možnosti plynných palív. V podcaste Otvorene o plyne to povedal prezident asociácie Gas Transmission Europe Milan Sedláček. „Plynárenstvo však môže stále veľa ponúknuť zelenej energetickej tranzícii. My si myslíme, že plynárenstvo môže byť jazýček na váhach, aby sa zelené ciele, s ktorými všetci súhlasíme, mohli naplniť  v rozumnom čase a s akceptovateľnými spoločenskými nákladmi. Plyn umožní, aby sa tieto ciele zrealizovali rýchlejšie a lacnejšie,“ vysvetlil Sedláček, ktorý je aktuálne najvyššie postaveným Slovákom  v rámci významných bruselských energetických asociácii.

 Svoje tvrdenia opiera o viaceré štúdie, ktoré spravili renomované analytické spoločnosti. Podľa Sedláčka ide o dva argumenty, čo môže ponúknuť plyn ako komodita a čo ponúka samotná plynárenská infraštruktúra. „Keď hovorím o vlastnostiach komodity, mám na mysli najmä hustotu plynu, ktorá je skvelá najmä z hľadiska akumulácie energie. Tým sa dostávame k schopnosti plynu, byť skladovaný, ktorá je omnoho vyššia ako v prípade elektrických batérií. Slovensko je veľmoc v skladovaní plynu a dokáže uložiť takmer 4 miliardy kubíkov plynu aj vrátane zásobníka v Dolných Bojanoviciach. To zodpovedá približne 40 TWh energie. Len pre porovnanie na Slovensku ročne vyrobíme elektrickú energiu v hodnote 25 TWh. Celoročná výroba elektrickej energie je tak vo výsledku omnoho menšia ako hodnota energetická hodnota plynu, ktorú máme uskladnenú na začiatku zimy. Schopnosť koncentrovať a uskladniť energiu je pri plynných palivách fenomenálna,“ zdôraznil Sedláček s tým, že podobné výhody ponúka ja plynárenská infraštruktúra, ktorá sa pripravuje na prepravu obnoviteľných plynov ako je biometán a najmä zelený vodík. „V Európe máme 225 tisíc kilometrov prepravných plynárenských sietí. Polovica z nich sú nové plynovody, ktoré možno veľmi ľahko pripraviť na tranzit napríklad zeleného vodíka. Najaktuálnejšia štúdia Marcogazu ukazuje, že náklady na prispôsobenia sa existujúcej infraštruktúry na zelený vodík budú menej ako 20% v porovnaní s výstavbou novej infraštruktúry. Ak by sme hovorili o zmiešavaní vodíka so zemným plynom do úrovne 10%, potom by boli náklady len na úrovni jedného percenta. Keď to zhrniem, tak máme k dispozícii 225 tisíc kilometrov potrubí, ktoré pri cene 1-2 milióny eur na kilometer, predstavujú ohromný majetok. Menej ako 20% budeme potrebovať na prestavenia potrubí na prepravu čistých plynov. Ak to spravíme, nebudeme stavať novú predraženú infraštruktúru a nebude to trvať tak dlho,“ dodal Sedláček.

Celý podcast Otvorene o plyne s M.Sedláčkom si môžete vypočuť na týchto platformách:

Spotify:

Soundcloud: