Bratislava 29.apríla 2020- Trh so zemným plynom podobe ako ropa prežíva turbulentné obdobie. Napriek tomu nehrozí podobný vývoj ako pri čiernom zlate, kde sa ceny dostali až do mínusových hodnôt. V podcaste Otvorene o plyne to povedal dlhoročný plynárenský odborník a analytik Ivan Weiss.  „Z môjho pohľadu práve preto, že flexibilita pri dodávkach plynu by mala byť jednoduchšia. A to preto, keď sa pozrieme napríklad na európsky trh, máme tam viacero krajín, ktoré majú vlastné zásoby. To znamená, môžu sa rozhodnúť, že počkajú s rýchlosťou ťažby a nejakým spôsobom ju obmedzia. A potom máme veľkých exportérov, ktorí dodávajú plyn do Európy, na prvom mieste Rusko, na druhom Nórsko. Teraz nemyslím, že nebudú dodávať objemy, ktoré si zákazníci chceli zobrať, ale že znížia ponuku na trhu tak, aby sa trh vybilancoval niekde pri inej úrovni,“ vysvetlil Weiss, ktorý si nemyslí, že dôjde k situácií, že exportéri budú dodávať na trh plyn pod svoje náklady. „Je tam ešte jeden dôležitý faktor, a to sú práve zásobníky. Lebo jedna vec je, aká je aktuálna cena a druhá, koľko obchodov sa vlastne robí. Ak sa pozrieme na situáciu s podzemnými zásobníkmi, vidíme, že v Európe sú aktuálne naplnené asi na 61 %, čo je nezvykle vysoké naplnenie zásobníkov. Pre porovnanie, pred rokom to bolo asi 48 %. Možno ešte zaujímavejšia je situácia na Slovensku, kde sú zásobníky plné asi na 76 %, pred rokom to bolo len 42 %. Obvykle sa v tomto období, počas letnej sezóny,  zásobníky napĺňajú. Ale vzhľadom na to, že v podstatnej miere už naplnené sú,  je dopyt po plyne relatívne obmedzený. Hráči pravdepodobne vyčkávajú, čo bude ďalej,“ uviedol Weiss.

Na rozdiel od minulosti trh so zemným plynom už nie je natoľko závislý od vývoja na trhu s ropou. Krátkodobé ceny tak výrazne ovplyvňujú aj dlhodobé kontrakty na nákup plynu. „Toto je komplikovaná situácia pre producentov zemného plynu, lebo extrémne nízke krátkodobé ceny v podstatnej miere ovplyvňujú aj cenotvorbu dlhodobých kontraktov,“ dodal Weiss, podľa ktorého má súčasná situácia víťazov a porazených. „Ak máme dnes výrobný podnik, ktorý nebol výrazne zasiahnutý krízou, a ak zvolil stratégiu nákupu, pri ktorej sa výrazne orientuje aj na krátkodobé ceny, takýto podnik dnes vie extrémne ušetriť. Pre porovnanie, dlhodobejšia cena pre dodávky v roku 2020 na forwarde bola niekde okolo úrovne 20 eur na MWh. Krátkodobá cena  sa dnes hýbe medzi 7 a 8 eurami, to je naozaj extrémny pokles. Čo sa týka dodávateľov pravdepodobne sú v stave, že nakúpili viac plynu pre svojich zákazníkov, ako tí dokážu spotrebovať. Preto musia v istej miere umiestňovať plyn na trhu. To je pre nich finančne bolestivé, lebo ak nakúpili na forwarde za 20 a spätne predávajú za 8, samozrejme realizujú stratu. Do toho vstupujú ustanovenia kontraktov medzi dodávateľom a odberateľom, ktoré môžu situácie istým spôsobom meniť. Ale trh je dnes už tak rozvinutý, že zákazníci dostávajú vo svojich kontraktoch pomerne veľkú flexibilitu, takže veľkú časť bremena spôsobeného výrazným poklesom ceny si určite odnášajú odberatelia,“ upozornil Weiss.

Budúcnosť a investície do rozvoja plynárenstva nebudú závisieť len od cenového vývoja. Dlhodobý pohľad sa spája s  celoeurópskou stratégiou boja s klimatickou zmenou. „Súčasná kríza asi na nejaké obdobie zmrazila množstvo zelených iniciatív. Na druhej strane stále vidíme snahu EÚ o plnú dekarbonizáciu. Zemný plyn z toho nateraz vychádza ako palivo, ktoré by malo v najbližších rokoch malo napomáhať tomu prechodu, ale je otázka, ako sa to bude dlhodobo vyvíjať. Z môjho pohľadu je určite dôležité, aby sme vedeli ekonomicky využiť to, čo máme vybudované. My tu máme vybudovanú naozaj masívnu plynárenskú infraštruktúru, pri ktorej by bolo istým spôsobom nevďačné povedať si zo dňa na deň, že ju už nepotrebujeme. Mali by sme skôr hľadať cestu, ako využiť to, čo máme,“ uzavrel Weiss.

Podcast Otvorene o plyne s Ivanom Weissom si môžete vypočuť na nasledujúcich platformách.

Soundcloud:

Anchor:

Spotify:

RadioPublic: