Bratislava 4.decembra 2023- Skladovanie vodíka je veľkou témou v plynárenstve. Najvhodnejších lokalít, soľných kaverien, je v Európe a na Slovensku málo. Navyše, vodík má nižšiu energetickú hodnotu ako zemný plyn, preto si jeho skladovania vyžiada omnoho viac úložísk. Aké sú možnosti na Slovensku, to práve skúmame v rámci projektu HENRI. V podcaste Otvorene o plyne to povedal projektový manažér spoločnosti Nafta Roman Zavada. „Cieľom projektu je nájsť vhodné štruktúry pre skladovanie vodíka na Slovensku, takže ide o veľkoobjemové skladovanie vodíka na území Slovenska a nájdenie vhodných štruktúr, kde by to bolo možné,“ vysvetlil Zavada. HENRI je prvým významným projektom spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na Slovensku v energetike. Jeho názov má viac skrytých významov. „Je to jednak skratka projektu v angličtine – Hydrogen Energy Reservoir, teda ložisko energie vo forme vodíka. Ale je za tým aj symbolika, lebo Henry Cavendish bol britský výskumník, ktorému je pripisovaný objav vodíka. Takže je tam aj mierna symbolika priamo k samotnému objaveniu vodíka,“ konštatoval Zavada.

Spoločnosť Nafta je lídrom projektu a spolu s ňou na ňom participuje viacero partnerov zo Slovenska, či univerzít a výskumných inštitúcii z iných európskych krajín. Spolupráca by mala ukázať, kde všade sa dá skladovať vodík a v akom pomere. „Vo všeobecnosti je pravda, že soľné kaverny sú považované za najvhodnejšie štruktúry pre skladovanie vodíka. Ale treba povedať, že pomer soľných kaverien a vyťažených ložísk v Európe je 30 ku 70. Čiže ani keby sa všetky kaverny, ktoré sa dnes používajú, transformovali na skladovanie vodíka, tak ten objem určite stačiť nebude. Potrebujeme aj iné štruktúry,“ potvrdil Zavada s tým, že vodík má úplne iné parametre ako zemný plyn. „Vodík má  iný kompresibilný faktor, horšie sa stláča v porovnaní s metánom, čiže aj objemovo ho dokážeme dostať do toho priestoru menej. Navyše má tretinovú výhrevnosť, čiže nám naozaj klesne skladovacia kapacita a to sa bude musieť niekde prejaviť. To sú jednoducho fyzikálne zákony,“ konštatoval Zavada.

V praxi sa preto dá očakávať, že v budúcnosti bude na porovnateľný objem súčasnej skladovacej kapacity zemného plynu pri vodíku potrebných viac úložísk. „To je dôvod, že nielenže možno nebudú stačiť soľné kaverny, ale možno, pokiaľ zásobníky budú využívané tak, ako sú využívané dnes, tak ani to, čo už dnes reálne prevádzkujeme v rámci Európy, možno  nebude stačiť,“ dodal Zavada.

Celý podcast Otvorene o plyne s R.Zavadom si môžete vypočuť na týchto platformách:

Soundcloud:

Spotify:

Spotify for podcasters: