Bratislava 5.mája 2021-Elektroenergetika dokáže krátkodobo skladovať vyrobenú energiu aj s existujúcimi nástrojmi. Vodík však umožní jej sezónne, teda dlhodobejšie skladovanie a v tom má plynárenstvo zmysel existencie aj za horizontom roku 2050. V plynárenskom podcaste Otvorene o plyne to povedal vedúci oddelenia transakcii v SPP Martin Kečkéš. „My sme zvyknutí, že máme akoby kúrenársky profil. Štandardne plynárenstvo funguje tak, že v lete je veľmi nízka spotreba, v zime veľmi vysoká. To znamená, vieme pracovať so zásobníkmi, uskladňovanie energie je pre nás téma, ktorej rozumieme. Preto si myslíme, že vodík nám umožní preniesť toto know-how aj pre elektroenergetickú sústavu a umožní skladovanie,“ uviedol Kečkéš, ktorý sa podieľal na vodíkovom projekte Smart Hydra, s ktorým sa SPP uchádza o štatút dôležitého projektu vo verejnom záujme (IPCEI). Jeho hlavnou myšlienkou je prepájanie viacerých sektorov prostredníctvom vodíka, jeho produkcia a efektívna distribúcia. Podľa Kečkéša Európu čaká masívny rast spotreby elektrickej energie, ktorá si vyžiada nové zdroje. „Pri náraste elektrifikácie, kde EÚ hovorí až o zdvojnásobení jej miery, potrebujeme aj nové zdroje. Nestačí len dobudovať nový jadrový blok a budeme mať zrazu veľa elektriny. Tú spotrebuje rast elektromobility, elektrického vykurovania, tepelných čerpadiel. Bude potrebné budovať nové OZE aj na báze slnka a vetra. Výchylky v sieti budú čoraz viac narastať. Už túto zimu hrozil blackout v Európe, pretože v určitých momentoch dochádza k veľmi nevyrovnanému stavu v sústave. Vodík je ideálne regulačné médium a elektrolyzér sa dá z nulového výkonu na 100 % zapnúť veľmi rýchlo,“ vysvetlil Kečkéš.

SPP vo svojom projekte počíta s elektrolyzérmi s výkonom 100 MW. „Chceme ukázať, že takýmto regulačným nástrojom môžeme, nie v rozsahu kapacity 100 MW elektrolyzéra, ale násobne viacej umožniť pripájanie nových zdrojov, pričom ideálne chceme, aby to bolo vyvážené portfólio, kde bude vietor aj fotovoltaika. Nech je súťaž technológii, je to aj v súlade so zámermi MH, aby elektrina nevyžadovala veľkú mieru podpory cez TPS poplatok. To znamená, čo najmenej zaťažovať koncové ceny elektriny a zároveň mať regulačný nástroj, ktorý umožní vyrovnávanie siete a prebytky elektrickej energie efektívne sťahovať tým, že sa vyrobí vodík. Účinnosť elektrolyzérov je asi 80 %. To znamená, že zachováme 80 % hodnoty energie a môžem ju dlhodobo uskladniť v plynárenskej sústave, polroka, rok. Sústava má akumulačnú schopnosť,“ upozornil Kečkéš.

SPP v spolupráci s Technickou univerzitou Košice a Výskumným ústavom jadrovej energetiky hľadá vhodnú lokalitu, kde by sa najlepšie oplatilo zapojiť elektrolyzéry. „Jadrom projektu je smart dispečing, teda logika, ktorou má ten systém fungovať a vyhodnocovať, kedy sa oplatí vyrábať elektrická energia, kedy vodík, za akých podmienok a ako ho využívať, či v doprave alebo priemysle.  IT developerská spoločnosť Unicorn Systems by nám  mala pomôcť s dizajnom dispečingu tak, aby to riešenie bolo funkčné a zmysluplné,“ konštatoval Kečkéš, podľa ktorého by sa dal vodík využiť na dekarbonizáciu teplárenstva, priemyslu i ťažkej dopravy. „Ide o sektor, ktorý je ťažké dekarbonizovať a k dnešnému dňu je na 99 % závislý na ropných produktoch a EÚ silno tlačí na podporu čistých alternatívnych palív. Myslíme si, že výhľadovo sú len tri technológie, ktoré sa dlhodobo presadia. Čistý elektromobil, obnoviteľný vodík a bioCNG a bioLNG. Ani čisté CNG nestačí, aby sa kvalifikovalo, tiež je to fosílne palivo. Ale bioCNG a bioLNG je tak čistý ako elektromobil alebo vodík,“ očakáva Kečkéš, ktorý avizuje, že SPP pripravuje nový koncept čerpacích staníc pre alternatívne pohony. Sledujeme všetky výzvy, ktoré sa venujú vodíkovej mobilite a aj pripravujeme projekt „Multifuel stanica“, ktorá prepája tieto čisté palivá: elektro, CNG aj vodík. Myslíme si, že to je koncept, ktorý je zmysluplný. Koncom roku 2022 by mohol byť na Slovensku realitou. Rok a pol by trvali kompletné prípravy a koncom budúceho roka by tu takáto stanica mohla stáť,“ dodal Kečkéš.

Celý podcast s Martinom Kečkéšom si môžete vypočuť na týchto platformách:

Soundcloud:

Anchor:

Spotify: