Praha 15. októbra 2020 – Konsolidované tržby skupiny Energetický a priemyselný holding, a.s. (EPH) za obdobie 12 mesiacov (k 30. 6. 2020) vzrástli na 8,9 miliárd eur oproti 8,6 mld. za rok 2019. Ukazovateľ hrubého prevádzkového zisku Adjusted EBITDA za rovnaké obdobie bol v zásade na úrovni výsledku roku 2019, teda 2,1 mld. eur. Informuje o tom web spoločnosti.

Za prvý polrok tohto roku sa tržby EPH zvýšili na 4,2 mld. eur oproti 3,9 mld. za rovnaké obdobie roku 2019. Prevádzkový zisk zaznamenal mierny pokles na 616 miliónov eur.

EPH označil dosiahnuté hospodárske výsledky v prvom polroku tohto roka – napriek celosvetovej kríze spôsobenej koronavírusovou pandémiou – za veľmi dobré. „Globálny pokles ekonomickej aktivity nepriaznivo ovplyvnil dopyt po komoditách a ich ceny, avšak hospodárske spomalenie malo na skupinu EPH len veľmi obmedzený vplyv, a to vďaka vysokému podielu regulovaných a dlhodobo kontrahovaných aktív, ako je napríklad tranzit, distribúcia a skladovanie zemného plynu, distribúcia elektrickej energie a tepla či výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov, ako je napríklad biomasa,“ uviedol EPH.

Skupina EPH tak podľa vlastných slov naďalej preukazuje stabilný charakter svojho podnikania podporený vysokou schopnosťou konverzie prevádzkového výsledku na voľné peňažné prostriedky (free cash flow), dôslednou kontrolou kreditného rizika protistrany a dostatočnou výškou disponibilných revolvingových liniek a likvidity.

„Kľúčovou prioritou celej skupiny EPH naďalej zostáva zaistenie bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s koronavírusovou pandémiou a súčasne aj bezpečnosť a stabilita dodávok našich služieb v krajinách, v ktorých operujeme,“ dodal EPH.