Brusel 15. októbra 2020 – Európska únia zvažuje prijatie záväzných noriem pre zemný plyn s cieľom obmedziť emisie metánu, ktorý je po oxidu uhličitom druhým najväčším prispievateľom ku globálnemu otepľovaniu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Obmedzenie metánu je kľúčové pre plánované zníženie emisií skleníkových plynov v EÚ na čistú nulu do roku 2050. Tento cieľ však nezachytáva emisie vypúšťané pri výrobe alebo preprave plynu do EÚ, zatiaľ čo normy pre metán pre dovážaný plyn by ich pokrývali.

Únia je najväčším dovozcom plynu na svete a zavedenie týchto noriem by mohlo mať vplyv na jeho hlavných dodávateľov, medzi ktorých patria Rusko a Nórsko.

V stredu (14. 10.) zverejnená metánová stratégia EÚ obsahuje jasnejší záväzok ako predchádzajúce pracovné návrhy, ktoré sa vyhýbali limitom metánu pre plyn spotrebovaný v Európe. Stratégia hovorí, že akákoľvek legislatíva bude nasledovať po hodnotení vplyvov, do ktorého budú zapojení medzinárodní partneri.

„Komisia zváži ciele zníženia emisií metánu, normy alebo iné podnety pre fosílnu energiu spotrebovanú a dovezenú do EÚ, v prípade absencie zásadných záväzkov zo strany medzinárodných partnerov,“ uvádza sa v dokumente.

EK plánuje v budúcom roku navrhnúť legislatívu, ktorá budú od ropných a plynárenských spoločností vyžadovať monitorovanie a hlásenie emisií metánu a opravovať úniky. Zváži tiež zákaz vypúšťania a spaľovania zemného plynu, pri ktorých sa metán uvoľňuje do atmosféry.

Niektoré spoločnosti z odvetvia, napríklad Shell či BP si stanovili dobrovoľné ciele na obmedzenie emisií metánu. Medzinárodná energetická agentúra tvrdí, že tretinu takýchto emisií je možné ušetriť bez čistých nákladov, pretože zachytený plyn by sa mohol predať.

Satelitné údaje podľa agentúry Reuters ukazujú, že emisie metánu sú výrazne vyššie ako úrovne hlásené priemyslom. Komisia uviedla, že pomôže založiť nezávislý medzinárodný orgán na zhromažďovanie údajov podporovaný satelitmi EÚ.

Niektorí environmentalisti privítali tlak na riešenie importovaných emisií, ale súčasne poukazujú na nedostatok právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva, kde väčšina emisií metánu pochádza z chovu hospodárskych zvierat. V tejto súvislosti tvrdia, že pre farmy s väčším počtom dobytka by mali byť povinné pravidlá na efektívne narábanie s hnojom.