Zemianske Kostoľany 27. júla 2020 – Slovenské elektrárne (SE) už predložili orgánom na posúdenie svoj zámer budúceho vykurovania miest na hornej Nitre v rámci transformácie regiónu po ukončení ťažby uhlia. Na vykurovanie chcú využiť plyn a biomasu, vyplýva to z oznámenia o zmene uverejnenom na stránke Ministerstva životného prostredia SR.
      SE chcú riešiť dodávky tepla kombináciou biomasovej a plynovej kotolne podporenej malým motorom na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu. Náklady odhadli na 14 až 18 miliónov eur. Druhou etapou projektu SE by malo byť vytvorenie centra obehového hospodárstva.
      „Bude to kontinuálne pokračovanie v dodávke tepla tak, ako doteraz. Chceme zachovať kontinuitu. Máme projekt pripravený, sme pripravení ho realizovať, už len čakáme na isté povolenie z vyšších miest. Aby sa rozhodlo, ktorý projekt môže ísť ďalej, aby sme stihli v roku 2024 dodávať teplo, pretože súčasná technológia je ekonomicky a ekologicky nepoužiteľná,“ uviedol pred časom Karol Kažimír, vedúci rozvoja SE. V tejto súvislosti vyhlásil, že elektrárne vedia po roku 2024 znížiť cenu tepla.
      Okresný úrad v Prievidzi v zisťovacom konaní rozhodol, že transformáciu zdroja v Elektrárni Nováky (ENO) nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Proti jeho rozhodnutiu ešte môže verejnosť podať odvolanie.