Bratislava 24. januára 2022 – Zemný plyn a jadrová energia budú musieť byť súčasťou dekarbonizácie a teda aj taxonómie udržateľných financií. Na stretnutí ministrov energetiky členských štátov EÚ vo francúzskom Amiens (21. a 22. januára), zameranom na spravodlivý prechod ku klimatickej neutralite, úlohu lesov a produktov z dreva v politikách životného prostredia a ceny energií, to uviedol vedúci slovenskej delegácie, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek. Informoval o tom web rezortu hospodárstva.

Plyn by mal byť uznaný ako prechodné palivo a jadro ako udržateľná technológia s potenciálom technologického rozvoja. „Nikto nemá čarovný prútik, aby sme mohli zo dňa na deň dosiahnuť klimatickú neutralitu, hoci toto je naším spoločným cieľom, ktorý Slovensko podporuje. Je potrebné čo najviac využiť národné podmienky, ako aj existujúcu infraštruktúru a jej dekarbonizačný potenciál,“ povedal Galek, ktorý okrem iného vyslovil požiadavku zohľadniť dekarbonizovaný energetický mix daného štátu, ako je tomu aj v prípade Slovenska, v nižších cenách energií.

Rokovanie podľa MH SR potvrdilo potrebu zohľadnenia sociálnych dopadov transformácie energetiky, hoci názory na riešenie v rámci národnej a európskej úrovne sa medzi jednotlivými štátmi rôznia. Galek označil za problematický fakt, že návrhy balíka Fit for 55 síce zvyšujú celkovú klimatickú ambíciu, no zároveň vytvárajú aj nové prekážky pre jej naplnenie. Požiadavky členských štátov na flexibilitu a zohľadnenie národných odlišností je potrebné zobrať do úvahy aj v prebiehajúcich intenzívnych rokovaniach na úrovni EÚ.