Košice 20.novembra 2019- Tepláreň Košice (TEKO) dnes uviedla do prevádzky novú technológiu na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla za 35 miliónov eur. Celkový objem prostriedkov investovaných do ekologizácie, modernizácie a optimalizácie riadenia teplárne sa tým navýši na sumu vyše 150 miliónov eur. Uviedli to na brífingu minister hospodárstva Peter Žiga a predseda predstavenstva Teplárne Košice Ladislav Koch.

„Máme ambíciu postupne odstraňovať uhlie z výroby tepla a elektrickej energie. V tomto prípade sa zníži podiel uhlia na výrobe elektriny a tepla z 880-tisíc ton na 130-tisíc ton. Táto investícia ušetrí 30-tisíc ton oxidu uhličitého ročne, čo pri dnešných cenách predstavuje ušetrených asi 750-tisíc eur,“ uviedol minister Žiga.

Investícia za takmer 35 miliónov eur mení princíp fungovania jedného z dvoch technologických celkov – TEKO I. Päťdesiatročná technológia, pôvodne založená na spaľovaní uhlia, nebola ekologicky ani technicky dlhodobo únosná. Technologický celok TEKO I tvorili pôvodne dva parné kotly. Od novej vykurovacej sezóny budú potrebu tepelného a elektrického výkonu zabezpečovať štyri nové plynové motory. „Výstavba nových plynových motorov na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny je dôležitým míľnikom v histórii spoločnosti. Nová investícia je inovatívna a zaraďuje nás medzi moderných a perspektívnych výrobcov tepla a elektriny, pretože spája zvyšovanie energetickej účinnosti a znižovanie emisií znečisťujúcich látok znižovaním podielu uhlia pri výrobe tepla a elektriny, čo je pre Košice dobrá správa,“ uviedol predseda predstavenstva Teplárni Košice Ladislav Koch.

Tepláreň Košice aj po dosiahnutí plného súladu s požiadavkami ochrany čistoty ovzdušia podľa legislatívy EÚ a SR v roku 2015 pokračuje v znižovaní vypúšťania plynných a tuhých emisií do ovzdušia. „Obrovským skokom v ochrane ovzdušia bolo vybudovanie katalytickej denitrifikácie spalín a vybudovanie odsírovacieho zariadenia spalín vrátane látkového filtra v roku 2015, čím sme znížili vypúšťané emisií oxidov dusíka a síry o približne 80 percent a emisií tuhých znečisťujúcich látok až o 90 percent. Najnovšia investícia umožní ďalšie znižovanie vypúšťania oxidov síry o 25 až 30 percent,“ doplnil Koch