Bratislava 7. decembra 2022 – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti Zelenej ekonomiky na podporu modernizácie existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 10 miliónov eur, maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 mil. eur. Ministerstvo o tom informuje na svojom webe.

„Cieľom výzvy je zabezpečiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov. O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať subjekty vlastniace bioplynovú stanicu na výrobu elektriny, ktorá je súčasťou realizácie projektu. Podporené budú projekty zamerané na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc na výrobu elektriny (podľa pôvodnej zrušenej výzvy typ A),“ uviedol rezort hospodárstva.

Záujemcovia o tento typ podpory môžu podľa neho svoje projekty realizovať v rámci celého Slovenska, pričom projekty na území Bratislavského kraja získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov, v ostatných krajoch SR majú nárok na podporu vo výške 60 % z celkových oprávnených výdavkov.

„Nenávratný finančný príspevok je možné použiť najmä na nákup technológie, resp. technologickej časti, napríklad na fermentory, transformátory, technológie na výrobu elektriny, zariadenia na hygienizáciu vstupov, plynojemy, plynovody, odlučovače vody, chladiče plynu, dúchadlá, horáky pre núdzové spaľovanie plynu, pretlakové poistky a systémy merania a regulácie,“ ozrejmilo MH.

Podmienkou pre získanie príspevku je množstvo vyrobenej elektriny a podporené môžu byť bioplynové stanice, ktoré vyrobili elektrinu za rok 2021 zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodinám výroby elektriny, alebo od začiatku roka 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodinám výroby elektriny. Žiadosti je možné podávať do 11. januára 2023. Projekty budú posudzované na základe kritéria nákladovej efektívnosti, uzavrelo ministerstvo hospodárstva.

Koncom novembra MH pôvodnú výzvu zrušilo. Dôvodom bola aktualizácia Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá v súčasnosti neumožňuje poskytnutie finančných prostriedkov alokovaných pre projekty zamerané na transformáciu existujúcich bioplynových staníc na biometánové stanice.

Vyhlásenie výzvy, ktorá bude zahŕňať aj podporu projektov zameraných na transformáciu existujúcich bioplynových staníc na biometánové stanice (projekty typu B podľa pôvodnej výzvy), je podmienené schválením navrhovanej aktualizácie plánu obnovy zo strany Európskej komisie.