Berlín 5. augusta 2020 – Nemecká environmentálna skupina Deutsche Umwelthilfe (DUH) podnikla právne kroky proti banskému úradu v Stralsunde. Žiada ho o prehodnotenie rozhodnutia o vydaní povolenia pre plynovod Nord Stream 2, v opačnom prípade chce požiadať o súdne pozastavenie povolenia. Informuje o tom portál argusmedia.com

Povolenie vydané v januári 2018 umožnilo výstavbu a prevádzku plynovodu v nemeckých teritoriálnych vodách. DUH žiada banský úrad o preskúmanie povolenia v súvislosti s emisiami metánu. Úrad zamietol predchádzajúcu žiadosť environmentalistov, ktorí aktuálnu žiadosť adresovali 27. júla vyššiemu správnemu súdu v Greifswalde.

V prípade, ak orgán nebude súhlasiť s opätovným posúdením povolenia, DUH žiada, aby nemecký súd povolenie pozastavil a postúpil prípad Európskemu súdnemu dvoru (ESD). Pozastavenie by zostalo v platnosti, kým ESD neprijme predbežné rozhodnutie o tom, či by povolenie malo vyžadovať stanovenie a vyhodnotenie ďalších prevádzkových emisií v rámci posúdenia vplyvov na životné prostredie, alebo kým ESD nerozhodne, či je prevádzka plynovodu zlučiteľná s preventívnym prístupom EÚ k environmentálnym rizikám, berúc do úvahy nové vedecké poznatky.

Preskúmanie je podľa DUH potrebné z dôvodu „významnej“ revízie odhadovaných emisií metánu smerom nahor, než s akým pracoval pri predchádzajúcom hodnotení vplyvu banský úrad. Toto hodnotenie – predpoklad schválenia povolenia – zohľadňovalo iba metánové emisie zo samotného plynovodu, pričom ich v časti nemeckej podmorskej trasy vyhodnotilo ako neexistujúce. Nebralo do úvahy úniky metánu z ťažby, prepravy a spracovania, ktoré sú „neoddeliteľne spojené“ s prevádzkou Nord Stream 2, uviedol DUH.