Berlín 18. augusta 2022 – Nemecký poplatok za skladovanie plynu, ktorý vstúpi do platnosti 1. októbra, bol stanovený na 0,59 eurocentov za megawatthodinu (MWh), uviedol vo štvrtok tamojší operátor trhu s plynom Trading Hub Europe (THE). Informovala o tom agentúra Reuters.

Tohtoročný zákon o energetickej bezpečnosti, ktorý bol vypracovaný v reakcii na nižší vývoz plynu z Ruska a prudko stúpajúce ceny palív, poveril THE v súvislosti s podzemnými zásobníkmi plynu troma úlohami.

Má povinnosť vyhlasovať výberové konania na trhové dodatočné nákupy plynu, ktoré vykonáva nad rámec bežných vo svojej pôvodnej úlohe prevádzkovateľa trhovej oblasti, zabezpečuje koordináciu služieb technického vyvažovania, a v treťom opatrení môže pôsobiť ako priamy kupujúci.

Náklady na opatrenia sa účtujú prepravcom plynu v potrubnej sieti, ktorí ich následne v rámci monitorovaného mechanizmu prenášajú na koncového zákazníka.

Zákazníci musia byť podľa zákona informovaní o poplatku šesť týždňov pred navrhovaným dátumom 1. októbra, preto sa teraz zverejňuje jeho výška a poskytuje priestor energetickým spoločnostiam, aby včas informovali spotrebiteľov.

Zákon hovorí, že poplatok za skladovanie zostane v platnosti do apríla 2025. Prvýkrát sa bude účtovať vo štvrtom štvrťroku 2022 a potom každých šesť mesiacov.

Poplatok na financovanie obstarávania a správy nemeckého dovozu plynu na zvýšenie štátnych zásob je po odvode za využívanie plynu ďalším poplatkom pre konečných spotrebiteľov. Cieľom odvodu vo výške 2,419 eurocenta/kWh je rovnomerne rozložiť náklady na nahradenie ruského plynu pre energetické spoločnosti, ako je napríklad Uniper.

Nemecká vláda súčasne oznámila dočasné zníženie DPH na plyn z 19 na 7 % s cieľom znížiť záťaž pre spotrebiteľov. Zníženie sadzby vstúpi do platnosti zároveň s novým odvodom a poplatkom za skladovanie.

Vláda bude podľa kancelára Olafa Scholza preverovať, či dodávatelia zníženie plne zohľadnili vo vyúčtovaní.