Berlín 17. marca 2023 – Sedem štátov EÚ vrátane Rakúska, Dánska, Nemecka, Írska, Luxemburska, Portugalska a Španielska zintenzívnilo svoj odpor voči snahám Francúzska započítať jadrovú energiu do cieľov EÚ v oblasti obnoviteľnej energie. Vyplýva to z ich listu švédskemu predsedníctvu, o ktorom informovala agentúra Reuters.

Európska únia rokuje o ambicióznejších cieľoch rozšírenia obnoviteľnej energie v tomto desaťročí. Diskusia uviazli na mŕtvom bode pri spore o splnenie cieľov pomocou „nízkouhlíkového vodíka“ z jadrovej energie.

Uvedené krajiny v liste žiadajú, aby sa do cieľov nezahŕňali neobnoviteľné zdroje energie. „Zohľadnenie nízkouhlíkového vodíka a nízkouhlíkových palív v cieľoch na rok 2030 (OZE) by znížilo ambície a spomalilo zavádzanie OZE, čo by následne ohrozilo dosiahnutie klimatických cieľov,“ uviedli ministri siedmich krajín.

Táto dekáda bude podľa nich rozhodujúca pre obmedzenie klimatických zmien a obnoviteľná energia a vodík budú hlavnými hnacími motormi znižovania emisií. „Dodatočnú kapacitu obnoviteľnej energie možno nainštalovať v krátkom časovom období a za porovnateľne konkurenčné náklady,“ uvádza sa v liste.

Jadrová energia je nízkouhlíková, ale nie je obnoviteľná. Rakúsko a Luxembursko sú rozhodne proti nej, ďalšie krajiny vrátane Nemecka ju postupne vyraďujú a Dánska s Írskom jadro nemajú.

Francúzsko, ktoré sa historicky spolieha na jadrovú energiu zo 70 % svojho mixu, tlačí na otvorenie cieľov EÚ v oblasti obnoviteľnej energie.

Minulý mesiac spolu s ďalšími ôsmymi pronukleárnymi krajinami EÚ varovalo, že vylúčenie jadrovej energie z cieľov spomalí rozvoj vodíkového sektora, na ktorý Európa vsádza pri dekarbonizácii ťažkého priemyslu.