Praha 27. januára 2023 – Spoločnosť EPH v januári vstúpila na holandský energetický trh akvizíciou dvoch plynových elektrární. Už 5. januára 2023 získala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti EP Netherlands elektráreň Rijnmond s inštalovaným výkonom 800 MW. Tento týždeň uzavrela akvizíciu elektrárne Sloe s inštalovaným výkonom 870 MW od spoločnosti ZEH N.V. a francúzskej energetickej spoločnosti EDF S.A. Informuje o tom web spoločnosti epholding.cz.

Súčasne s portfóliom elektrární získala EP Netherlands od ZEH N.V. aj PZEM Energy Company B.V., ktorá zahŕňa plynovod ZBL (55 km dlhý plynovod zásobujúci elektráreň Sloe), trading a B2B dodávky elektriny a plynu.

„S celkovým inštalovaným výkonom 1 670 MW sa EPH stáva relevantným hráčom na holandskom energetickom trhu s približne 7,5% podielom na celkovej konvenčnej inštalovanej kapacite, čo zaistí stabilné dodávky energie v prebiehajúcej komplexnej transformácii energetického odvetvia,“ uviedla EPH.

Skupina EPH, energetická spoločnosť z Českej republiky, sa postupne rozrastá o nové akvizície a podľa inštalovaného výkonu je jednou z 10 najväčších európskych energetických spoločností. V rámci svojho vyváženého portfólia elektrární na zemný plyn, vodu, jadro, uhlie, slnko, vietor a biomasu kontroluje skupina EPH celkový inštalovaný výkon 14 GWe.

Skupina pôsobí na deviatich európskych trhoch – v Nemecku, na Slovensku, v Taliansku, Švajčiarsku, Veľkej Británii, Írskej republike, Českej republike, Francúzsku a teraz v Holandsku.