Bratislava/Zákamenné 3. júla 2024 – Slovenský plynárenský priemysel (SPP) nedokáže jednorazovo vyplatiť kapitálový vklad vo výške 500 miliónov eur, ktorý mu poskytlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky budú namiesto toho vyrovnané v štyroch splátkach na základe harmonogramu. Vyplýva to z návrhu MH, ktorý v stredu schválila vláda.

Vklad poskytlo MH, ako jediný akcionár SPP, na zabezpečenie finančnej stability spoločnosti počas preklenutia kritického obdobia prvých mesiacov vykurovacej sezóny 2022/2023. Ďalej mali finančné prostriedky slúžiť na riešenie prípadných nepredvídateľných kritických situácií na trhu so zemným plynom v zimných mesiacoch daného obdobia.

SPP v súčasnosti nedisponuje dostatočnými vlastnými zdrojmi na vyplatenie celej sumy v stanovenom termíne. Ten bol pôvodne určený na koniec júna tohto roka. Prvých 80 miliónov eur bude na základe novoschváleného harmonogramu vyplatených do konca novembra tohto roka. Nasledujúce tri splátky vo výške 140 miliónov eur splatí SPP každoročne do 31. decembra daného roka. Posledná splátka pre MH má byť vyplatená najneskôr do konca roka 2028.