Brusel 25. septembra 2023 – Rada EÚ pre konkurencieschopnosť v pondelok v Bruseli prijala svoju pozíciu k nariadeniu známemu ako Euro 7 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich emisie a životnosť batérií.

Cieľom nového nariadenia, ktoré sa prvýkrát vzťahuje na osobné automobily, dodávky a ťažké nákladné vozidlá v jednom právnom akte, je stanoviť primeranejšie pravidlá pre emisie vozidiel a znižovať škodlivé emisie z cestnej dopravy znečisťujúce ovzdušie.

Euro 7 stanovuje limity pre emisie, ktoré nie sú výfukovými plynmi, ako sú častice z bŕzd a pneumatík. Zahŕňa aj minimálne výkonnostné požiadavky na životnosť batérií v elektromobiloch a zavádza prísnejšie požiadavky na životnosť vozidiel. V nariadení sa tiež stanovuje používanie moderných technológií a nástrojov na monitorovanie emisií.

Rada EÚ navrhla pragmatické zmeny v pôvodnom návrhu Európskej komisie, pričom v nich zohľadňuje aj environmentálne a zdravotné ciele. Zachovávajú sa existujúce skúšobné podmienky a emisné limity (stanovené v norme Euro 6) pre vozidlá kategórie M1 a N1 (osobné automobily a dodávky). V prípade vozidiel kategórie M2 a M3 (autobusy a autokary) a vozidiel kategórie N2 a N3 (ťažké úžitkové vozidlá) sú emisné limity nižšie a skúšobné podmienky mierne upravené v porovnaní s normou Euro 6.

Návrh Rady EÚ posilňuje zosúladenie limitov emisií brzdových častíc a limitov miery oderu pneumatík s medzinárodnými normami prijatými Hospodárskou komisiou OSN pre Európu, zohľadňuje nový cieľ nulových emisií CO2 pre mestské autobusy do roku 2030 a stanovuje jasné lehoty na prijatie vykonávacích právnych aktov s cieľom poskytnúť hospodárskym subjektom jasnosť a právnu istotu

Pozícia Rady EÚ (členské štáty) predstavuje rovnováhu medzi prísnymi požiadavkami na emisie vozidiel a dodatočnými investíciami pre priemysel v čase, keď európski výrobcovia automobilov prechádzajú transformáciou smerom k výrobe áut s nulovými emisiami. Všeobecne sa zachovávajú existujúce emisné limity a skúšobné podmienky pre ľahké úžitkové vozidlá. V prípade ťažkých nákladných vozidiel sa emisné limity znižujú a podmienky testovania sa mierne upravujú.

Európska únia (EÚ) zobrala do úvahy pripomienky Slovenska a siedmich ďalších štátov v rámci nariadenia Euro 7. SR spolu s ďalšími siedmimi krajinami od predstavenia návrhu normy Euro 7 upozorňovala, že obsahuje nerealistické termíny. Presadilo sa, aby sa ľahké úžitkové vozidlá mohli registrovať 42 mesiacov a ťažké úžitkové vozidlá 60 mesiacov od začiatku uplatňovania nariadenia, ak nebudú plniť normu Euro 7. V pondelok na to upozornil hovorca Ministerstva dopravy (MD) SR Martin Petro.

„Snažili sme sa dohodnúť, aby automobilový priemysel v čase, keď sa pripravuje na prechod k elektromobilite alebo k vodíku, nemusel vynakladať ďalšie veľké investície na úpravu súčasných spaľovacích motorov, ktoré by mali pri ľahkých úžitkových vozidlách v roku 2035 skončiť,“ uviedol minister dopravy Pavol Lančarič. Upozornil na to, že ak by automobilky museli vynaložiť veľké investície do novej prísnej emisnej normy, viedlo by to k zvýšeniu cien pre konečných spotrebiteľov.