Londýn 4. augusta 2020 – Zelený vodík sa môže v nasledujúcich piatich rokoch použiť na výrazné zníženie emisií z leteckej dopravy, pričom úplný prechod na lety lietadlami poháňanými vodíkom je možný od roku 2050. Tvrdí to správa Možnosti uplatnenia vodíka v komerčnom letectve od austrálskej vedeckej agentúry CSIRO, o ktorej informuje portál h2-view.com.

Podľa správy, ktorú technicky a finančne podporila spoločnosť Boeing, by rastúca dynamika vodíkového odvetvia mohla byť príležitosťou na jeho využívanie v špecializovaných letiskových aplikáciách – napríklad pozemných podporných zariadeniach – už v roku 2025.

Do roku 2035 by vodík mohol poskytnúť oveľa zásadnejšiu úroveň dekarbonizácie, ak by sa používal v spojení s existujúcou infraštruktúrou letísk a lietadiel, s úplným prechodom z konvenčného prúdového paliva na vodík okolo roku 2050, tvrdí správa.

Generálny riaditeľ CSIRO Larry Marshall uviedol, že Covid-19 prinútil letecký priemysel prehodnotiť svoj doterajší prístup a zotaviť sa do odlišného „normálu“.

„Pri obnovení cestovania predstavuje vodík kľúčové riešenie, ktoré umožňuje udržateľné oživenie priemyslu využívajúceho kvapalné obnoviteľné palivo a pomôže získať budúcu odolnosť voči hrozbám, ako sú ropné šoky,“ povedal.

Generálny riaditeľ pre výskum a technológie Boeingu v Austrálii Michael Edwards poznamenal, že spoločnosť, spolu s celým leteckým sektorom, je odhodlaná znížiť do roku 2050 čisté emisie CO2 o polovicu v porovnaní s rokom 2005. „Okrem efektívnejších lietadiel sú udržateľné letecké palivá, ako je vodík, nevyhnutným prispievateľom k dekarbonizácii letectva a my sme odhodlaní podporovať ich rozvoj,“ dodal.