Brno 19. decembra 2022 – Značka HUTIRA od roku 2023 zjednoduší štruktúru svojich firiem a zefektívni svoje vnútorné procesy. Spoločnosti HUTIRA – BRNO s.r.o., ATJ special s.r.o. a HUTIRA – VISION s.r.o. sa od 1. januára zlúčia pod materskú spoločnosť s názvom HUTIRA s.r.o. Informuje o tom web hutira.cz.

„Veríme, že tento krok ocenia najmä naši súčasní aj potenciálni zákazníci, keď im budeme môcť ponúknuť kompletné služby v divíziách plynárenstva, vodárenstva, energetiky či biometánu, a to pod hlavičkou jednej spoločnosti,“ povedal majiteľ spoločností HUTIRA Ivo Hutira.

Čo sa týka aktivít smerom k partnerom, samotná fúzia by sa nemala akokoľvek dotknúť ich rozsahu či kvality. „Zásadný je pre nás environmentálny, ale aj ekonomický aspekt. Kľúčovým mottom je pre nás úcta k prírode as tým súvisiace podnikanie v duchu cirkulárnej ekonomiky. Veríme teda, že znížením byrokracie a administratívy ideme týmto hodnotám naproti,“ dodal Ivo Hutira s tým, že začiatkom roka postupne dôjde v tejto súvislosti aj k drobným zmenám v rámci prezentácie spoločnosti na webových stránkach a ostatných firemných materiáloch.

V dôsledku premeny dôjde k zániku spoločností HUTIRA – VISION, s.r.o. a ATJ special, s.r.o. a prechodu všetkého ich imania vrátane práv a povinností vo vzťahu k obchodným partnerom, na nástupnícku spoločnosť HUTIRA – BRNO, s.r.o., ktorá bude po dokončení procesu premeny bez zmien a prerušení pokračovať v obchodných aktivitách svojich právnych predchodcov.

Vzhľadom na to, že sa v dôsledku premeny stane spoločnosť HUTIRA – BRNO, s.r.o. podľa zákona univerzálnym právnym nástupcom spoločností HUTIRA – VISION, s.r.o. a ATJ special, s.r.o., prejdú na ňu s účinnosťou ku dňu zápisu premeny do obchodného registra automaticky tiež všetky práva a povinnosti zo zmlúv uzavretých s obchodnými partnermi, dodala spoločnosť HUTIRA s.r.o.