Košice 17. februára 2021 – Na využitie vodíkových technológií je zameraná Vodíková stratégia Košického kraja, ktorá má pomôcť aj pri znižovaní množstva emisií oxidu uhličitého v regióne. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) sa ňou bude zaoberať na piatkovom (19. 2.) zasadnutí.

Keďže Slovensko zatiaľ nemá implementovaný národný vodíkový program a národná vodíková stratégia nie je dokončená, KSK je prvou samosprávou na Slovensku s takouto štúdiou. Informoval o tom v stredu Úrad KSK. Európska únia zaviazala členské štáty k znižovaniu emisií a do roku 2050 má aj Slovensko dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

„Táto téma je pre nás dôležitá aj preto, že na území nášho kraja sa vyprodukuje vyše 29 percent z celkových emisií oxidu uhličitého na Slovensku. Za roky 2013-2019 je to v priemere takmer 12,5 milióna ton CO2 ročne. V rámci vodíkovej stratégie sme zmapovali možnosti, v ktorých je možné využívať vodíkové technológie. Ide napríklad o zriadenie vodíkových čerpacích staníc či ekologickej hromadnej dopravy formou vodíkových autobusov na prímestských trasách,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Dokument navrhuje aj ďalšie konkrétne projekty, ktoré využívajú vodík ako obnoviteľný zdroj energie. Ide napríklad o zavedenie hybridných električiek, vybudovanie menších nabíjacích staníc na vodíkové bicykle či výstavbu energeticky sebestačného internátu pre študentov, ktorý by fungoval na princípe solárnych panelov a rovnako by využíval vodík.

Na príprave stratégie pracoval tím vedcov a expertov, primárne z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Slovenskej akadémie vied (SAV). „Vodíková stratégia pre Košický kraj mapuje potenciál využitia vodíkových technológií v priemyselných odvetviach kraja od výroby energie, dopravy a skladovania s využitím najmodernejších poznatkov z oblasti výskumu aj vývoja. Sú v nej navrhnuté konkrétne akčné kroky, ako by sme vedeli tento obnoviteľný zdroj energie lokálne využiť, aké ekologické projekty by sme dokázali zrealizovať a aký pozitívny dopad by to malo na kvalitu života a životné prostredie,“ povedal jeden z autorov Vladimír Zeleňák z UPJŠ, vedec roka 2018 na Slovensku.

Ďalší spoluautor Maroš Halama z TUKE pripomína, že vodík je popri batériách významným obnoviteľným zdrojom energie, ktorý by sme vedeli využívať vo väčšej miere. „Ide o zelenú energiu, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Aj preto Európska únia v súčasnosti kladie veľký dôraz na bezpečné, udržateľné a ekonomicky zaujímavé využitie vodíkových technológií a od členských štátov takisto očakáva konkrétne akčné kroky,“ konštatoval.

KSK si od stratégie sľubuje aj zvýšenie investícií a väčší záujem investorov o podnikanie na východe Slovenska v oblasti vodíkových technológií. Keďže EÚ v súčasnosti podporuje tieto technológie prostredníctvom rôznych fondov, KSK bude vďaka štúdii môcť využívať na jednotlivé projekty využitia vodíka práve európske štrukturálne fondy.