Londýn 26. júna 2023 – Ruská invázia na Ukrajinu a následné odstavenie prakticky všetkých dodávok cez ruské plynovody do Európy postavili zemný plyn do centra celosvetovej diskusie o tom, ako chrániť energetickú bezpečnosť a zároveň radikálne znížiť emisie skleníkových plynov. Energetická bezpečnosť, udržateľnosť a cenová dostupnosť sa stali novou mantrou riadenia energetickej budúcnosti. Na dosah je pritom dostupné riešenie, ktoré dokáže vyriešiť uvedenú energetickú trilemu. Je ním vypúšťaný alebo spaľovaný metán, tvrdia Carlos Pascual, senior viceprezident, vedúci geopolitiky a medzinárodných záležitostí v S&P Global Commodity Insights a Eleonor Kramarzová, výkonná riaditeľka Strategy Consulting Group, S&P Global Commodity Insights. Problémom je podľa nich uzatváranie dohôd o budúcich praktických postupoch.

Svet denne pokračuje vo vypúšťaní alebo spaľovaní obrovského množstva plynu, aj keď vlády a obchodní lídri prehľadávajú svet v snahe nájsť jeho náhradné dodávky. Zachytávanie a komercializácia tohto premárneného zdroja by mohla odblokovať životne dôležitý zdroj nových dodávok a zároveň prispieť k zmysluplnému zníženiu emisií. Žiadne iné opatrenie nemôže mať z krátkodobého hľadiska väčší vplyv na zmenu klímy a energetickú bezpečnosť, zdôrazňujú experti.

Objemy, ktoré je možné získať, sú podľa nich významné. Nedávna štúdia spoločnosti S&P Global Commodity Insights zistila, že v priebehu jedného až troch rokov by viac ako 40 % zemného plynu, ktorého dodávky do Európy Rusko zastavilo, mohlo byť nahradených plynom, ktorý v súčasnosti uniká do atmosféry.

Európa v roku 2021 doviezla prostredníctvom plynovodov z Ruska 139 bcm zemného plynu, teda približne 50 % svojho dovozu. O takmer celý tento objem, z hľadiska energetického obsahu 25 % svetového celosvetového obchodu s LNG v roku 2021, neprišla len Európa, ale celý svet. Neexistujú žiadne plynovody, ktoré by mohli prepravovať takéto množstvo ruského zemného plynu na iné trhy. Navyše, po stiahnutí zahraničných investícií a technologického know-how zostali ruské spoločnosti bez kapacity na konverziu tohto plynu na LNG, ktorý by mohol prúdiť kamkoľvek, pripomínajú Pascual a Kramarzová.

Minulú zimu čelila Európa prudko rastúcim cenám za výrobu elektriny, prevádzkovanie priemyslu a vykurovanie domácností. Nasledoval hospodársky pokles. V istom momente v septembri 2022 Európa platila za zemný plyn vyše 15-krát viac ako spotrebitelia v USA. Aj po miernej zime, slabom dopyte v Číne a neúprosnom úsilí znížiť spotrebu plynu a zabezpečiť nový dovoz plynu a LNG platí Európa za zemný plyn štyri až päťkrát viac ako USA, vyčíslili experti.

Takéto veľké objemy zemného plynu nie je ľahké nahradiť. USA maximalizovali svoju exportnú kapacitu LNG a prvé nové projekty budú online až v roku 2026. Príbeh je podobný aj v prípade ďalších veľkých ďalších a potenciálnych nových vývozcov LNG – Katar, Austráliu a Kanadu. Ak by sa čínska ekonomika zotavila, ceny LNG by mohli v roku 2024 opäť stúpnuť.

Naliehavosť riešenia

Z toho vyplýva zvýšená naliehavosť – spolu s bojom proti klimatickým zmenám – zachytávať plyn, ktorý sa spaľuje, odvetráva alebo uniká, a premieňať ho na produktívne palivo. Zemný plyn je tvorený prevažne metánom a metán je najsilnejším skleníkovým plynom na svete. Keď sa meria za dvadsaťročné obdobie, jeho vplyv na globálne otepľovanie je viac ako 80-krát väčší ako vplyv oxidu uhličitého. Spoločné úsilie o zníženie emisií metánu môže významne prispieť k zníženiu celkových emisií skleníkových plynov.

Asi 40 % súčasných antropogénnych emisií metánu pochádza z ropného a plynárenského sektora. Štúdia S&P Global Commodity Insights zistila, že investície do detekcie únikov, merania, ventilov a základnej infraštruktúry by mohli každý rok zachytiť 80 bcm strateného metánu a zemného plynu, ktorý sa v súčasnosti spaľuje, a to s pozitívnymi ekonomickými výnosmi. To znamená, že pre spoločnosti a ekonomiky nejde o náklad, ale v skutočnosti potenciálny zisk. Sústredené opatrenia v Severnej Amerike, Severnej Afrike, Strednej Ázii – Číne, Nigérii, regióne Austrálie a juhovýchodnej Európy a vo východnom Stredomorí by mohli na svetové trhy poskytnúť dodatočných 40 bcm zemného plynu za menej ako tri roky.

Pre Európu by to znamenalo najrýchlejšiu a najbezpečnejšiu náhradu za tretinu strateného potrubného plynu z Ruska. Globálne by zachytávanie tohto metánu ušetrilo 750 miliónov ton CO2e, čo je množstvo približne vo výške celkových ročných emisií Nemecka. Bol by to veľký skok v napredovaní pri Globálnom metánovom záväzku, ktorý sa na COP27 rozšíril na viac ako 150 krajín, s cieľom znížiť do roku 2030 svetové emisie metánu o 30 %. Bez tohto zrýchleného opatrenia proti metánu nie je možné splniť klimatické ciele Parížskej dohody, zdôrazňujú Pascual a Kramarzová.

Všetky potrebné technológie podľa nich existujú. Iniciatívy ako OGMP2.0 (The Oil & Gas Methane Partnership), iniciatíva koordinovaná prostredníctvom Programu OSN pre životné prostredie, boli spustené s cieľom vyvinúť protokoly a systémy, ktoré pomáhajú spoločnostiam znižovať emisie metánu v sektore ropy a zemného plynu. Okrem toho OGCI (Oil and Gas Climate Initiative), na úrovni generálnych riaditeľov, poháňajúca klimatické opatrenia v ropnom a plynárenskom priemysle, spustila iniciatívu Aiming for Zero Methan Emissions Initiative s cieľom povzbudiť celé odvetvie, aby do roku 2030 eliminovalo svoju metánovú stopu.

Kamene úrazu

Takže, čo je potrebné urobiť? Ako vždy, problémovými oblasťami sú stimuly a byrokracia. Zachytený metán musí byť certifikovaný, aby sa predišlo fiktívnym tvrdeniam. Krajiny musia zjednodušiť schvaľovanie na zachytávanie metánu a jeho premenu na zemný plyn. Dovozcovia musia uzavrieť dlhodobé zmluvy, ktoré zabezpečia, že zachytený metán bude generovať príjmy. Banky musia prispieť financovaním detekcie, merania a zachytávania metánu a plynu, ktoré sú v súčasnosti spálené, objasnili Pascual a Kramarzová.

Všetky toto sa môže stať súčasťou bežného obchodného dodávateľského reťazca pre globálny plyn, ale každá súčasť musí byť doladená. Schopnosť konať rýchlo tu je.

„Revolúcia v senzorovej technológii robí identifikáciu, zachytávanie a overovanie redukcie metánu rýchlejšie a lacnejšie, ako si bolo možné predstaviť pred niekoľkými rokmi,“ povedal Matt Watson, viceprezident Energy Transition v The Environmental Defense.

Egypt, hostiteľ COP27 a významný producent plynu, predložil v Sharm-El Sheikh plán, ktorý má pripraviť cestu k zmene byrokratických prieťahov na rýchle opatrenia. Vysoký predstaviteľ Svetovej banky a prezident americkej Exportno-importnej banky na konferencii COP27 uviedli, že pokiaľ ide o financovanie opatrení na zachytávanie metánu, ich inštitúcie sa ich zúčastnia.

Osobitný vyslanec amerického prezidenta John Kerry pridal podporu USA a potvrdil, že „žiadna akcia nie je bezprostredne dôležitejšia na potlačenie klimatických zmien a zlepšenie energetickej bezpečnosti, ako zachytávanie metánu a uspokojenie svetového dopytu po zemnom plyne“.

Výzvou teraz je spojiť všetky tieto časti, aby mohli konať Európa, USA a exportujúce krajiny, ako aj finančné inštitúcie. Komerčný rámec na zachytávanie metánu je jasný. Teraz je potrebné, aby bola rovnako jasná politická vôľa, uzavreli Carlos Pascual a Eleonor Kramarzová z S&P Global Commodity Insights.