Nové Zámky 27. júna 2024 – V Centre energetického a biologického zhodnotenia odpadov (CEBZ) v Nových Zámkoch bola v stredu slávnostne uvedená do prevádzky unikátna optická linka na triedenie zmesového komunálneho odpadu. Nové spracovateľské centrum v Nových Zámkoch vzniklo ako spoločná iniciatíva spoločností SPP a Brantner, ktoré s týmto cieľom vytvorili spoločný podnik CEBZ. Celkové investičné náklady na spracovateľské centrum presahujú 15 miliónov eur. Z nich viac ako 4 milióny eur predstavuje podpora zo zdrojov Európskej únie. Informovala o tom agentúra TASR a web Slovgas.

Nové spracovateľské centrum bude slúžiť potrebám mesta, ale aj širšieho regiónu. Moderná technológia pomôže výrazne znížiť skládkovanie komunálneho odpadu, zvýši mieru recyklácie a otvorí možnosti pre budúcu výrobu biokompostu a biometánu, skonštatoval podľa TASR primátor Otokar Klein.

Centrum bude od júla v skúšobnej prevádzke, do plnej prevádzky sa dostane od januára 2025. Zamestná 30 ľudí, od operátorov po vedúcich prevádzky.

V prvej fáze triedenia sa z komunálneho zmesového odpadu odoberajú organické zložky, ťažké a nadrozmerné predmety. V ďalšej časti linky je možné triediť rôznorodé typy odpadov automaticky, ale aj manuálne. V automatickom režime dosahuje linka až 90 % presnosť, skonštatoval podľa TASR konateľ CEBZ Peter Pajerchin zo spoločnosti Brantner.

Súčasťou linky je sito, ktoré váži 50 ton, sedem optických triedičov, separátor neželezných kovov, dvojitý balistický separátor či manuálna kabína na dotrieďovanie plastov. Za hodinu dokáže linka vytriediť vyše 30 ton zmesového komunálneho odpadu. Vytriedený odpad bude po spracovaní expedovaný odberateľom, ktorými sú recyklačné spoločnosti alebo, po spracovaní na tuhé alternatívne palivo, cementárne. Len minimum odpadu, ktorý nie je možné recyklovať ani energeticky zhodnotiť, bude uložené na skládku. V samotnom centre sa odpad nebude skládkovať.

Na workshope SPNZ „Ako podporiť rozvoj biometánu na Slovensku“ špecialista rozvoja podnikania spoločnosti SPP a konateľ spoločnosti CEBZ Martin Kečkéš zdôraznil, že optické triedenie je lepšie ako manuálne, keďže na rozdiel od ľudského oka je optická linka schopná na základe vlnovej dĺžky presne identifikovať rôzne druhy polymérov, napr. polyetylén či polypropylén.

Ďalším krokom v rozvoji inovatívneho spracovania odpadov v Nových Zámkoch bude bioplynová prevádzka. Keďže ide o vyslovene odpadovú časť, biologicky odpad triedený pri zdroji alebo mechanicky vytriedená časť zmesového komunálneho odpadu, nie je na to úplne vhodná technológia anaeróbnej fermentácie ako pri bežných bioplynových staniciach poľnohospodárskeho typu, poznamenal Kečkéš na workshope SPNZ s tým, že pôjde o tzv. suchú fermentáciu.

Využíva sa „plug flow reactor“ pracujúci s oveľa vyššou mierou sušiny materiálu. Nemá žiadne miešadlá, na ktoré by sa mohla namotávať tráva alebo iné problematické materiály. „Vieme spracovať akýkoľvek rozložiteľný biologický materiál vstupujúci do reaktora,“ zdôraznil Kečkéš s tým, že reaktor funguje v tzv. termofilnom režime s teplotou 52-55 stupňov. To znamená, že sa hygienizuje v samotnom procese na rozdiel od bežnej bioplynovej stanice, ktorá si musí dokupovať hygienizačnú jednotku. Odpad tak má ešte potenciál byť zhodnocovaný.

Stav pripravenosti

V prípade bioplynovej časti má CEBZ v Nových Zámkoch povolenie posúdenia vplyvu na životné prostredie a dokončenú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, na ktorého vydanie sa čaká. V priebehu leta by mala byť spustená súťaž na dodávateľa technológie bioplynovej časti. „Našou ambíciou je, aby sme bioplynovú stanicu mali hotovú do konca roku 2026 a v roku 2027 už reálne produkovali biometán,“ uviedol Kečkéš.

Základné parametre CEBZ

Jeden CEBZ je schopný spracovať 100 000 ton komunálneho odpadu, z ktorého zhruba 30 000 ton bude tvoriť biologicky rozložiteľný materiál. Zároveň vie spracovať 30 000 ton odpadu triedeného pri zdroji. Celková kapacita, ktorú CEBZ vie spracovať, je 60 000 ton biologicky rozložiteľného materiálu, ale keďže ide o kombináciu kuchynského odpadu a trávy – tráva má menšiu výťažnosť – odhadovaná celková produkcia je 4 mil. kubíkov biometánu na jedno centrum, resp. 40 GWh, uzavrel špecialista rozvoja podnikania spoločnosti SPP Martin Kečkéš.